1. Betaling for dansk deltagelse – European Jamboree 2020

Prisen for at deltage afhænger om man deltager som deltager eller leder/IST. EJ2020 er et samlet arrangement for danske deltagere. Det er således ikke muligt at deltage/betale for dele af arrangementet.* * Der vil særligt for IST’er blive mulighed for at deltage i en IST-camp op til jamboreens begyndelse. Ønskes dette bliver det for egen regning, men rundrejsen vil i så fald blive trukket fra IST-deltagerprisen. Mere info om denne mulighed vil komme ifm. IST-tilmeldingens åbning i foråret 2019.

1.1 Deltagerpris

Pris, deltager: 8900 kr.** Betalingen foregår i følgende rater (angivet dato er deadline for betaling):
#1 31. januar 2019 2100 DKK
#2 31. maj 2019 2100 DKK
#3 30. september 2019 1600 DKK
#4 30. november 2019 1600 DKK
#5 29. februar 2020 1500 DKK
Pris, leder/IST: 8400 kr.** Betalingen foregår i følgende rater (angivet dato er deadline for betaling):
#1 31. januar 2019 2100 DKK
#2 31. maj 2019 2100 DKK
#3 30. september 2019 1600 DKK
#4 30. november 2019 1600 DKK
#5 29. februar 2020 1000 DKK
Ved tilmelding efter rate 1-2 betales den fulde sum af de to rater ved tilmelding. Ved for sen indbetaling vil vi tage et mindre rykkergebyr i størrelsesorden 50 DKK. Dette gælder alle. ** Prisændringer mv. Deltager-priserne for hhv. deltager, leder og IST er vejledende, og EJ-udvalget forbeholder sig ret til at ændre prisen bl.a. som følge af forhøjede afgifter, ændrede valutakurser eller andre omstændigheder, som EJ-udvalget ikke har haft mulighed for at tage højde for.

1.2 Afmelding og refusion

For deltagere Inden 31. august 2019: Refusion: Det indbetalte beløb minus 325 DKK. Første rate anvendes til at dække betaling af depositum til selve Jamboreen i Polen, og vil ikke blive refunderet. Fra 1. september 2019 – 30. marts 2020: Refusion: Det indbetalte beløb minus 1625 DKK og minus pris for forweekend, transport og rundrejse. Første rate anvendes til at dække betaling af depositum til selve Jamboreen i Polen, og vil ikke blive refunderet. Fra 31. marts 2020: Refusion: Ingen. Ved udgangen af marts 2019 har vi indbetalt det fulde beløb for Jamboreen i Polen samt betalt for transport og rundrejse. Det vil derfor ikke være muligt at refundere beløb efter dette tidspunkt. For ledere/IST’er Inden 31. august 2019: Refusion: Det indbetalte beløb minus 210 DKK. Første rate anvendes til at dække betaling af depositum til selve Jamboreen i Polen, og vil ikke blive refunderet. Fra 1. september 2019 – 30. marts 2020: Refusion: Det indbetalte beløb minus 1045 DKK og minus pris for forweekend, transport og rundrejse. Første rate anvendes til at dække betaling af depositum til selve Jamboreen i Polen, og vil ikke blive refunderet. Fra 31. marts 2020: Refusion: Ingen. Ved udgangen af marts 2019 har vi indbetalt det fulde beløb for Jamboreen i Polen samt betalt for transport og rundrejse. Det vil derfor ikke være muligt at refundere beløb efter dette tidspunkt.

1.3 Forsikring

Deltager er selv ansvarlig for at have tegnet eller være dækket af en rejseforsikring. Rejseforsikringen skal dække fra afrejsedag til hjemkomst. I det konkrete tilfælde i Europa. Rejseforsikringen bør​ indeholde følgende dækninger:
 • Sygdom/tilskadekomst
 • Hjemtransport
 • Bagageforsinkelse
 • Tandskade
 • Forsinket fremmøde
 • Privatansvar
 • Evakuering
 • Hjemkald

2. Betingelser for deltagelse som en del af det danske kontingent på European Jamboree 2020:

2.1 Udbyder

Udbyder af arrangementet er The Danish Scout Council (DSC) og Pigespejdernes Fællesråd Danmark (PFD). Gennemførsel varetage af European Jamboree Udvalget (EJU). Administration varetages af: Administrationscentret Wagnersvej Wagnersvej 33 2450 København SV

2.2 Kontingent

Deltagere på Jamboree 2019 skal være medlemmer af et anerkendt spejderkorps. Kontingent til et anerkendt spejderkorps indbetales uafhængigt af og separat fra dette arrangement. Arrangøren forbeholder sig ret til at kontrollere om tilmeldte deltagere er medlem af et anerkendt spejderkorps.

2.3 Afmelding (Fortrydelsesret)

Tilmelding til (køb af) deltagelse af European Jamboree 2020, gennem det danske kontingent, er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.” Opsigelse af abonnementsaftaler (kontingent) kan opsiges som beskrevet ovenfor i afsnittet afmelding og refusion.

2.4 Kontaktoplysninger

Som deltager accepterer du, at EJU (arrangøren) må kontakte dig på de angivne kontaktoplysninger både før, under og efter kurset med spørgsmål relevant for arrangementet og/eller betaling.

2.5 Persondata

I overensstemmelse med Persondataloven, vil CMT som dataansvarlige, give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;
 • hvilke oplysninger der behandles,
 • behandlingens formål,
 • hvem der måtte modtage oplysningerne samt – hvorfra oplysningerne stammer.
En registreret kan til enhver tid over for Jamboree Udvalget gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Medlemsservice opbevarer dine oplysninger forsvarligt, og giver kun adgang til dine data for personer med relevante arbejdsopgaver. Når der ikke er behov for dine data længere, så vil disse blive slettet igen.

2.6 Prisændringer mv.

Deltager-priserne for hhv. deltager, leder og IST er vejledende, og EJ-udvalget forbeholder sig ret til at ændre prisen bl.a. som følge af forhøjede afgifter, ændrede valutakurser eller andre omstændigheder, som EJ-udvalget ikke har haft mulighed for at tage højde for. EJ-udvalget forbeholder sig ligeledes ​ret til at foretage ændringer i programmet og under visse forhold helt at aflyse turen.

Tilmeldingen lukker d. 31. august 2019