1. Betaling for dansk deltagelse – European Jamboree 2021

1.1 Deltagerpris

Pris, deltager: DKK 8.900.*

Betalingen foregår i følgende rater (angivet dato er deadline for betaling):

#1Ved tilmelding (Senest 30. september 2020)DKK 2.100
#21. november 2020DKK 3.400
#31. december 2020 DKK 3.400

Pris, leder/IST: DKK 8.400.*

Betalingen foregår i følgende rater (angivet dato er deadline for betaling):

#1Ved tilmelding (Senest 30. september 2020)DKK 2.100
#21. november 2020DKK 3.400
#31. december 2020DKK 3.000

Ved for sen indbetaling vil vi tage et mindre rykkergebyr i størrelsesorden DKK 50. Dette gælder alle.

*Prisen for at deltage afhænger af om man deltager som “deltager” eller “Leder/IST”. EJ2020 er et samlet arrangement for danske deltagere. Det er således ikke muligt at deltage/betale for dele af arrangementet.

** Prisændringer mv.
Deltager-priserne for hhv. deltager, leder og IST er vejledende, og EJ-udvalget forbeholder sig ret til at ændre prisen bl.a. som følge af forhøjede afgifter, ændrede valutakurser eller andre omstændigheder, som EJ-udvalget ikke har haft mulighed for at tage højde for.

1.2 Afmelding og refusion

For deltagere

Ved afmelding, refunderes det indbetalte beløb minus første ratebetaling (DKK 2.100) samt eventuel andel af allerede afholdte udgifter.
Andelen af afholdte udgifter vil svare til de udgifter som Jamboree Udvalget allerede har afholdt på vegne af deltageren eller aftaler hvor deltageren allerede er indberegnet i aftalen. Det være sig eksempelvis booking af transport, depositums til aktiviteter, leje af hytte til forweekend og lignende.

For ledere/IST’er

Ved afmelding, refunderes det indbetalte beløb minus første ratebetaling (DKK 2.100) samt eventuel andel af allerede afholdte udgifter.
Andelen af afholdte udgifter vil svare til de udgifter som Jamboree Udvalget allerede har afholdt på vegne af Lederen/IST eller aftaler hvor Leder/IST allerede er indberegnet i aftalen. Det være sig eksempelvis booking af transport, depositums til aktiviteter, leje af hytte til forweekend og lignende.

1.3 Forsikring

Deltager er selv ansvarlig for at have tegnet eller være dækket af en rejseforsikring.

Rejseforsikringen skal dække fra afrejsedag til hjemkomst. I det konkrete tilfælde i Europa. Rejseforsikringen bør indeholde følgende dækninger:

 • Sygdom/tilskadekomst
 • Hjemtransport
 • Bagageforsinkelse
 • Tandskade
 • Forsinket fremmøde
 • Privatansvar
 • Evakuering
 • Hjemkald
 • Aflysning af grupperejse

2. Betingelser for deltagelse som en del af det danske kontingent på European Jamboree 2021:

2.1 Udbyder

Udbyder af arrangementet er The Danish Scout Council (DSC) og Pigespejdernes Fællesråd Danmark (PFD). Gennemførsel varetage af European Jamboree Udvalget (EJU).

Administration varetages af:
Administrationscentret Wagnersvej
Wagnersvej 33
2450 København SV

2.2 Kontingent

Deltagere på Jamboree 2021 skal være medlemmer af et anerkendt spejderkorps. Kontingent til et anerkendt spejderkorps indbetales uafhængigt af og separat fra dette arrangement. Arrangøren forbeholder sig ret til at kontrollere om tilmeldte deltagere er medlem af et anerkendt spejderkorps.

2.3 Afmelding (Fortrydelsesret)

Tilmelding til (køb af) deltagelse af European Jamboree 2020, gennem det danske kontingent, er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.” Opsigelse af abonnementsaftaler (kontingent) kan opsiges som beskrevet ovenfor i afsnittet afmelding og refusion.

2.4 Kontaktoplysninger

Som deltager accepterer du, at EJU (arrangøren) må kontakte dig på de angivne kontaktoplysninger både før, under og efter kurset med spørgsmål relevant for arrangementet og/eller betaling.

2.5 Persondata

I overensstemmelse med Persondataloven, vil CMT som dataansvarlige, give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;

 • hvilke oplysninger der behandles,
 • behandlingens formål,
 • hvem der måtte modtage oplysningerne samt – hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Jamboree Udvalget gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Medlemsservice opbevarer dine oplysninger forsvarligt, og giver kun adgang til dine data for personer med relevante arbejdsopgaver. Når der ikke er behov for dine data længere, så vil disse blive slettet igen.

2.6 Prisændringer mv.

Deltager-priserne for hhv. deltager, leder og IST er vejledende, og EJ-udvalget forbeholder sig ret til at ændre prisen bl.a. som følge af forhøjede afgifter, ændrede valutakurser eller andre omstændigheder, som EJ-udvalget ikke har haft mulighed for at tage højde for.

EJ-udvalget forbeholder sig ligeledes ret til at foretage ændringer i programmet og under visse forhold helt at aflyse turen.

Tilmeldingen lukker d. 31. august 2019